Inwestowanie, podstawowe informacje


Współczesny świat nieustannie goni za pieniędzmi. Większość z nas codziennie staje przed wyzwaniem. Musimy iść do pracy i zarobić pieniądze. Codzienne wstawanie o porannych godzinach. Wysłuchiwanie rozgoryczonego szefa oraz klientów. A po kilku godzinach powrót do mieszkania i brak chęci do życia. Jednocześnie przez inflację nasze oszczędności wciąż tracą na wartości. Uchronić może nas przed tym inwestowanie. Inwestycje mogą pomóc nam również mnożyć kapitał. Należy na początku jednak wybrać odpowiednią strategię oraz metodę inwestowania.

Podstawowa wiedza o inwestowaniu

Każdy z nas słyszał, że w życiu trzeba oszczędzać na czarną godzinę. Według mnie oszczędzanie to za mało. W życiu trzeba inwestować. Tylko czym jest tak naprawdę inwestowanie?
Inwestowanie jest to zaangażowanie wybranej części naszych oszczędności (oszczędności, czyli nadwyżka finansowa), na określony czas w dane aktywa lub produkt. W ramach inwestowania otrzymujemy rekompensatę, czyli zysk, który zależny jest od:
– czasu
– inflacji
– sytuacji rynkowej
– popytu oraz podaży

Upraszczając, inwestowanie polega na wpłacie jakiejś sumy pieniędzy w konkretne aktywa. Aktywem może być właściwie wszystko. Można inwestować w produkty bankowe, czyli lokaty. Inwestować można w kryptowaluty, akcje firm, a nawet klocki lego czy alkohol. Aktywa mogą mieć postać fizyczną lub cyfrową. To, w jaki sposób chcemy inwestować, zależy już tylko od naszej wiedzy oraz kreatywności. Wszystkie inwestycje mają jednak wspólny cel. Zwiększenie naszego kapitału, a w konsekwencji ochrona pieniędzy przed inflacją. O inflacji w Polsce słyszy się bardzo dużo. Wciąż jednak jest sporo osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest inflacja.

Ochrona oszczędności przed inflacją

Inflacja jest to spadek nabywczej siły pieniądza. Inflację odczuwamy poprzez powszechny wzrost średnich cen wszystkich towarów i usług. Błędne jest utożsamianie inflacji z ceną pojedynczych produktów. Inflacja spowodowana jest przez kilka czynników takich jak:
– zwiększoną podaż pieniędzy
– gwałtowne zmiany cen surowców naturalnych
– przeinwestowanie gospodarki
– niezrównoważony budżet państwa

Jeżeli naszym celem jest wyłącznie ochrona naszych oszczędności przed inflacją, należy wybierać mniej ryzykowne metody inwestowania takie jak np. obligacje skarbowe.
W przypadku kiedy naszym celem jest znaczne pomnożenie kapitału początkowego, musimy mieć świadomość ryzyka. Im większy jest prawdopodobny zysk, tym większa jest możliwość utraty części kapitału. Popularnymi sposobami inwestowania obecnie są kryptowaluty oraz forex. Oba te sposoby wymagają jednak od inwestującego wiedzy na temat danej dziedziny.

Przed rozpoczęciem inwestowania należy zapewnić sobie odpowiednią poduszkę finansową. Poduszka finansowa jest formą zabezpieczenia. Polega ona na zebraniu takiej ilości pieniędzy, która pokryje nasze koszty życia w sytuacji utraty dochodów. Poduszka finansowa powinna być w stanie pokryć nasze roczne koszty życia. Jest to bardzo istotne, ponieważ zainwestowane pieniądze będą bardzo często dla nas zamrożone. Oznacza to, że w sytuacji zapotrzebowania możemy nie mieć do nich dostępu.

Podsumowując, inwestowanie jest to przeznaczenie części naszych oszczędności na dane aktywa w celu uzyskania rekompensaty. Podstawowym celem inwestowania jest obrona naszych środków finansowych przed inflacją. Drugim możliwym celem jest pomnożenie kapitału początkowego, co może stanowić wyzwanie.